Start i miejsce
Międzynarodowa konferencja z historii Głuchych w Warszawie

Konferencja ma być poświęcona kwestiom życia codziennego środowiska Głuchych na przełomie XIX i XX wieku, a zarazem działaniom różnych organizacji pozarządowych na rzecz wspomnianej grupy społecznej w tym okresie. Celem jest ukazanie problemów, nurtujących tę społeczność zarówno w okresie minionym, jak i w obecnym. Przedstawione zostaną również sylwetki działaczy na rzecz środowiska Głuchych, którzy walczyli o lepsze jutro.

Celem całej konferencji jest uznanie i szacunek wobec działaczy i ich przyjaciół, którzy budowali dziedzictwo kulturowe i społeczne, walczyli o „lepsze jutro” (które staje się naszym udziałem) i dalsza walka o poprawę życia dla potomnych. Chcemy również promować dialog międzykulturowy między światem Głuchych i słyszących, które są nierozerwalnie powiązane ze sobą, promować tradycje i różnorodność językowo-kulturową w Europie.

W czasie konferencji jest także planowana wystawa artystyczno-historyczna, związana z życiem Głuchych na przełomie XIX i XX oraz w XXI wieku. Będą to prace fotograficzne, graficzne i malarskie, wykonane przez artystów Głuchych.Patronat honorowy: